Tarih Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin Feth Edilişi Özet

Züleyha

Yönetici

Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin Feth Edilişi Özet


Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi 628 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) ve arkadaşları Kâbe’yi ziyaret etmeye karar verdiler, hazırlıkları tamamlayarak Mekke’ye doğru yola çıktılar. Müslümanlar, Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye ulaştılar.
Mekkeli müşrikler, Müslümanları Mekke’ye girmeden geri çevirmek istediler ve bu ziyareti engellemeye çalıştılar. Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’ye bir elçi göndererek amaçlarının sadece Kâbe’yi ziyaret etmek olduğunu bildirdi. Ama olumlu bir cevap alamadı. Karşılıklı görüşmeler sonucu “Hudeybiye Antlaşması” adı verilen bir antlaşma yapılmasına karar verildi. Bu antlaşmaya göre; Müslümanlar Kâbe’yi bir yıl sonra üç günlüğüne ziyaret edeceklerdi. İki taraf birbiriyle on yıl boyunca savaşmayacaktı. Arap kabilelerinden isteyen, istediği tarafla ittifak yapabilecekti. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra Müslümanlar Medine’ye geri döndüler.

Hudeybiye Antlaşması’ndan iki yıl sonra Mekkeli müşrikler anlaşma maddelerine uymadılar. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.), 630 yılında Mekke’nin fethine karar verdi. Peygamberimiz (s.a.v.) on bin kişilik bir orduyla Medine’den hareket etti. Peygamberimiz (s.a.v.), savaş yapmadan Mekke’yi fethetmeyi amaçlıyordu. Mekke’ye bir elçi göndererek hiç kimsenin canına ve malına zarar verilmeyeceğini duyurdu. Müslümanlar savaş olmadan Mekke’ye girdiler. Kâbe’yi putlardan temizlediler. Peygamberimiz (s.a.v.), orada Allah Teala'ya şükür için namaz kıldı. Peygamberimiz (s.a.v.) Kâbe’de etrafına toplanan insanlara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında insanları, eşi benzeri bulunmayan ve tek olan Cenab-ı Allah'a inanmaya, cahiliye âdetlerini bırakmaya davet etti. Genel af ilân etti. Peygamberimizin (s.a.v.) bu davranışının karşısında Mekkelilerin büyük bir çoğunluğu Müslüman oldu. Mekke’nin fethi, İslam’ın yayılışını son derece hızlandırmış ve İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.
 
Üst