Hinduizm Nasıl Bir Dindir- Hinduizm İnancı

Züleyha

Yönetici

Hinduizm Nasıl Bir Dindir- Hinduizm İnancı

Hinduizm Hinduizm’de, her kast ın kendine özgü farklılıkları olsa da dua etme ve kutsal metinden bazı sözlerin okunması (kıraat) şeklinde uygulanan ibadetin adı, ‘puja’dır. Hindu, ibadet esnasında kendisine tazimde bulunduğu Tanrı’nın belirli bir vasfı üzerine tefekkür eder ve bu meditasyon esnasında bir nesneyi vasıta olarak kullanır. Sabah, kuşluk vakti ve akşam olmak üzere günde üç vakit ibadet eden Hindular, ibadetlerini mabette de olsalar ferdî olarak yerine getirirler. Hindu, ibadete başlamadan önce tanrının adını zikreder, bütün bedenini yıkar ve temiz elbiselerini giyer. Bir Hindu, ibadetini yerine getirirken yüzünü doğuya çevirir (kıble). Yere bağdaş kurup (kuûd) nefesini kontrol eder ve ibadetini kendisine yönelttiği tanrının adını zikreder ve onun tasviri önünde tefekküre dalar.
 
Üst