Hicri Ayların İsimleri Nelerdir?

Züleyha

Yönetici

Hicri Ayların İsimleri Nelerdir?


Hicri Takvim Hangi Tarihte Kullanıldı?

Hicri Takvim Peygamberimiz ( s.a.v) Mekke'den Medine’ye göç ettiği 622 yılından itibaren başlamıştır. Yani Miladi takvim ile arasında 622 yıllık bir süre vardır. Hicri takvim hicretten 17 yıl sonra düzenlenmiştir. Başta Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başladı. Başlangıç tarihi 622'dir.
Hicri takvim Müslümanlarca kullanılan ve Türk devletlerininde İslamiyete kabulünden sonra Türk devletlerinden de kullanılmaya başlamıştı. Ülkemizde 01 Ocak 1926 tarihinde kaldırılmıştır. Sadece dini günlerin belirlenmesinde kullanılır.
Hicri takvim bir anlamda Müslümanların kullanmış olduğu takvim günümüzde sadece iki ülkede kullanıyor. Bu ülkeler, İran İslam Cumhuriyeti Afganistan Cumhuriyeti.
Hicri takvim ay yılı esasına dayalı bir takvimdir. Bir yıl 354 gün olarak belirlenmiştir. Aşağı yukarı her 33 yılda bir Miladi takvime bir yıl yaklaşmaktadır. Miladi yıl ile arasındaki yıl farkı 622 yıldır.

12 ayın ilk ayı Muharrem ayıdır. Son ayı ise Zilhicce ayıdır. Ramazan ayı, hicrî takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan ayından önceki Recep ve Şaban ayları ile birlikte “Mübarek üç aylar” olarak anılırlar. Çünkü Recep ayı, Regaib ve Mirac gecelerini, Şaban ayı da Berat gecesini içinde barındırır. Hz. Muhamed (s.a.v.) üç aylara girerken şu şekilde dua ederek bu ayların önemini bizlere öğretmiştir: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.”

Hicri Aylar Nelerdir?

1. Muharrem
2. Safer
3. Rebîu’l-Evvel
4. Rebîu’l-Âhir
5. Cemâziye’l-Evvel
6. Cemâziye’l-Âhir
7. Receb
8. Şaban
9. Ramazan
10. Şevval
11. Zilkâde
12. Zilhicce

Hicri takvimde aylar kaç gün çekiyor?

Hicri Takvim 354 günü 1 yıl olarak baz aldığından hangi aylar kaç gün çekiyor? Hicri takvimde bir 30 bir 29 düzenine göre yapılmış gibi görülür. Ama son ay olan Zilhicce ayının bazı kaynaklarda 29 veya 30 çeker olarak belirtilir.
Muharrem 30
Safer 29
Rebiülevvel 30
Rebiülahir 29
Cemaziyelevvel 30
Cemaziyelahir 29
Recep 30
Şaban 29
Ramazan 30
Şevval 29
Zilkade 30
Zilhicce 29
 
Üst