Hammurabi Kanunlarından Bazı Örnekler

Züleyha

Yönetici

Hammurabi Kanunlarından Bazı Örnekler

Hammurabi Kanunları hem daha önce yapılmış olan kanunların ve örf adet hukukunun bir derlemesiyle hem de zamanın ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. 282 maddeden oluşur. Ama Hammurabi kanunlarının 33 maddesi okunamamıştır. 13 sayısı Babilliler tarafından uğursuz sayıldığı için 13. madde Hammurabi kanunlarına eklenmemiştir. Bu kanunların ön söz kısmında Baştanrı Marduk hakkında övücü sözler bulunmakta ve Marduk ile adalet tanrısı Şamaş tarafından Hammurabi’nin nasıl kral seçildiği anlatılır. Ayrıca burada Hammurabi; adalet ve doğruluğu tesis ettiğinden, huzur ve refahı getirdiğinden söz etmektedir. Ayrıca Hammurabi kanunları Paris’te Louvre müzesinde gösterilmektedir.

-Eğer hırsız duvar delerek bir eve girmişse o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve oraya gömülürdü.
- Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse, evin sahibinin malına göz dikip onun malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılırdı.
- Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse büyümüş bu çocuk bir daha geri verilmez.
- Hırsızlık yapanın eli kesilirdi.
- Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilirdi.
- Babasını döven evladın iki eli keserlerdi..
- Bir adamın gözünü çıkaranın onunda gözünü çıkarılırdı.
- Birisini suçlayan ispata mecburdur. İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılırdı.
 
Son düzenleme:
Üst