Hak türleri nelerdir? örnekler veriniz? kısa

Eylem

Yönetici

Hak türleri nelerdir? örnekler veriniz? kısa


1-) Kamu Hakları
Kişilerin, devletle ilişkileri düzenleyen kamu hukukundan doğan haklardır.

Örneğin; Eğitim ve Öğrenim Hakkı, Seçme ve Seçilme Hakkı,Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması gibi

2-) Özel Haklar
Kişilerin diğer kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen özel hukuktan doğan haklardır.

Örneğin; Kişilik Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Velayet Hakkı, Telif Hakkı gibi.
 
Üst