Ödev Göktürk ve Uygur Alfabesiyle Orjinal Yazısı ve Özellikleri Nedir?

Züleyha

Yönetici

Göktürk ve Uygur Alfabesiyle Orjinal Yazısı ve Özellikleri Nedir?


Orijinal Metin 3.jpg


Orijinal Metin

(D 1) üze kök: t(e)nri: (a)sra : y(a)g(1)z : y(e)r : kil(i)ntukda : (e)kin (a)ra : kişi ogli : kil(i)m(1)ş : kişi : oglinta : üze : (e)çüm (a)pam: bum(i)n k(a) gan : işt(e)mi k(a)g(a)n: ol(u)rm(1)ş : ol(u)r(u)p(a) n: türük: bod(u)n(i)n : ilin törüsin: tuta : birm(i): iti: birm(i)ş:

(D 2) tört : bul(u)n : kop : y(a)gi (e)rm(i)s : sü sül(e)p(e)n : tört: bul(u)nd(a)ki: bod(u)n(a)ki: bod(u)n(u)g : kop (a)lm(1)ş : kop b(a)z: kılm(1)ş : b(a) şl(i)()g: yük(ü)nt(u)rm(i)s : tizl(i)g(i)g: sötürm(i): ilg(e)rü: k(a)d(1)rm(a)n: yışka t(e)gi : kirü :t(e)m(i)r k(a)p(i)gka t(e)gi: kont(u)rm(1)ş: (e)kin (a)ra :

Günümüz Türkçesiyle

1) Ustte mavi gök (yüzü) altta (da) yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insanoğulları yaratılmış. Insanoğullarının üzerine (de) atalarım dedelerim Bumın Hakan (ve) Istemi Hakan (hükümdar olarak) tahta oturmuş. Tahta oturarak, Türk halkının devletini (ve) yasalarini yönetivermiş, düzenleyivermiş, düzenleyivermişlerdir.

2) Dört bucak hep düşman imiş. Ordular sevkederek dört bucaktaki halkları hep almış, hep (kendilerine) bağımlı kılmışlar. Başlılara baş eğdirmiş, batıda Demir Kapı'ya kadar (halklarını) yerleştirmişler (Bu) iki (sınır) arasında:


Orijinal Metin5.jpg


Orijinal Metin

bilig bil özüngke orun töre
bilig bilse özke idi berk tura
biligsiz yürek til negüke yarar
bilig birle suv teg kamuðka yara

Günümüz Türkçesiyle
Bilim öğren; yerini yüksek kıl.
Bilim elde edersen sana sağlam kalkan olur.
Bilgisiz gönül ve dil neye yarar?
Bilgi ile, su gibi, herkese yara.

Tarihten günümüze Türklerin en uzun süreli kullandığı alfabeler arasında Göktürk, Uygur, Arap, Latin alfabeleri bulunmaktadır.Uygur alfabesi
-18 harften oluşmakta
-sağdan sola doğru okunmakta,yazılmakta
-Soğd alfabesini biraz değiştirerek bu alfabe ortaya çıkmış
-2. milli alfabedir(türklere yazılan tabii)

Göktürk alfabesi
-38 harften oluşmaktadır
-göktürk yazısı en eski türklerin yazdığı bir yazıdır
-ilk kez Orhun yazıtlarında görülmüştür.

Yazılarını Yenisey mezar taşlarında görmekteyiz. Göktürk harflerinde, işaretler keskin düz çizgilerden oluşur, bitişik halde bulunmazlar. Kelimeler birbirinden, aralarına üst üste iki nokta konularak ayrılıyor. Yazılar sağdan sola doğru yazılıyor. Göktürk alfabesi dördü sesli ve otuz
4 sessiz olmak üzere, toplam 38 harften oluşuyor. Bu alfabeye ilk kez Orhun Yazıtları’nda rastlandığı için, adı Orhun alfabesi olarak da bilinir.
 
Üst