Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için öneriler

#1

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için öneriler

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için beş öneri yazalım. Dünyamızı kendi sağlığımızı korumak için fosil yakıt kullanımını azaltmalı, azaltıcı önlemler geliştirmeliyiz.

– Güneş enerjisi kullanımına ve güneş enerjisi panellerinin sayısını arttıracak çalışmalar yapılmalıdır.

– Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmeli, bu projeler desteklenmelidir.

– Yenilebilir enerji üretimi için ar-ge çalışmalarına daha çok pay ayrılmalıdır.

– Enerji tasarrufu yapmalı, gereksiz ve boş yere enerji tüketmemeliyiz.

– Rüzgar enerjisi üretimi uygun yerlerde yaygınlaştırılmalıdır.

– Binaların yalıtımı gerçekleştirilmeli, yalıtım için teşvik edilmelidir.
 
Üst