Fâtiha Suresini Arapça Yazılışı ve Anlamı Nedir

#1

Fâtiha Suresini Arapça Yazılışı ve Anlamı Nedir?Fâtiha Suresini  Arapça Yazılışı ve Anlamı Nedir1.jpgFatiha Süresinin Anlamı
1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 2-4. Hamd, âlemlerin Rabb’i, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. 5. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 6-7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
 
Üst