Fâtiha Süresi Arapça Yazılışı Gerçek Anlamı-Süre Hakkında Bilgi

Züleyha

Yönetici

Fâtiha Süresi Arapça Yazılışı Gerçek Anlamı-Süre

Süre Hakkında Bilgi

Fâtiha Suresinin Anlamı Fatiha suresi, Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke Dönemi’nde indirilmiştir; yedi ayettir. Mushaf’ta birinci sırada olan sure, beşinci sırada indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in ilk başında yer aldığı için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır. İçerdiği anlam bakımında sure, Kur’an’ın hem bir giriş ve başlangıç kısmı hem de özeti gibidir. Aynı zamanda aynı zamanda tüm ayetleri eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.


Fâtiha Arapça Yazılışı
Fâtiha Arapça Yazılışı Gerçek Anlamı-Süre Hakkında Bilgi.jpg


Fâtiha Süresi Anlamı
1. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
2. Hamd (her türlü övgü), âlemlerin Rabb’i Allah’adır.
3. O, Rahman ve Rahîm’dir.
4. Din (hesap) gününün sahibidir.
5. (Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız.
6. Bizi doğru yola ilet.
7. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil.
 
Üst