Soru Fatih Sultan Mehmet Türbesi Nerede?

Züleyha

Yönetici

Fatih Sultan Mehmet türbesi hakkında bilgi


Bu türbe Fâtih Câmii’nin kıble yönündeki hazîre alanında bulunmaktadır. Türbede sadece Fatih Sultan Mehmed Han’ın (ö.1481) sandukası vardır. İlk inşa edilen türbe 1766 yılında meyana gelen depremde yıkılınca, aynı yere Sultan III. Mustafa Han tarafından bugünkü türbe yapılmıştır. 1865-1866 yılları arasında Sultan Abdülaziz Han türbeyi tamir ettirmiştir. Sandukayı çevreleyen sedefli parmaklığı kaldırtarak yerine günümüzde mevcut olan gümüş şebekeyi koydurmuştur.

Fatih sultan mehmet türbesi hangi camide
Fatih Sultan Mehmed Han’ın mezarı İstanbul‘un Fatih ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camii ve Külliyesinde bulunmatadır. Sandukasının baş tarafındaki pencerenin üzerinde Hattat Abdülfettah Efendi’nin siyah kâğıt üzerine sülüs hat ile yazdığı Konstantıniyye’nin yani İstanbul’un Fethi ile ilgili Hadîs-i Şerîf levha asılıdır. Alt pencerelerin üstündeki dikdörtgen çerçevelere celî-sülüs hat ile yine Hattat Abdülfettah Efendi tarafından Fetih Sûresi’nin ilk beş âyeti yazılmıştır. Türbede, Abdülhak Hâmid Tarhan’ın 1877 yılında kaleme aldığı “Merkad-ı Fâtih’i Ziyâret” adlı şiir büyük boy (2.75x 1.23) levha halinde asılı bulunmaktadır. Şiir, Evkaf Nâzırı Hayrî Bey tarafından Reîsü’l-HattâtînHacı Ahmed Kâmil (Akdik) Efendi’ye sülüs hat ile yazdırılmış ve devrin meşhur müzehhibi Bahâüddin Bey’e tezhîbi yaptırılmıştır. Levha 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı’nda törenle türbeye koyulmuştur.

İstanbul’daki Padişah türbeleri; Fatih Sultan Mehmet Han’dan itibaren, hükümdarların Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’a defnedilimiştir. İstanbul’da en son toprağa verilen padişah Sultan V. Mehmed Reşâd Han’dır.
 
Üst