Esmâ-i Hüsnâ Es- Samed Zikri Anlamı ve Fazileti Nedir?

Züleyha

Yönetici

Esmâ-i Hüsnâ Es- Samed Zikri Fazileti Nedir.jpg

Esmâ-i Hüsnâ Es- Samed Zikri Anlamı ve Fazileti Nedir?

Esmâ-i Hüsnâ, Rabbimizin güzel isimlerine denir. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini öğrenmemiz bizim kulluğumuzu güzelleştirir. Böylece Rabbimizi daha iyi tanır ve öğrendiğimiz isimlerin gereğine göre davranırız.

es- Samed

Cenab-ı Allah’ın isimlerinden olan es-Samed, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat anlamına gelir.57 Samed, Kur’an’da İhlâs suresinde Allah’ın (c.c.) özellikleri anlatılırken şu şekilde geçmektedir: “De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”
İhlâs suresi, 1-4. ayetler.

Cenab-ı Allah, var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için başkalarına muhtaç değildir. Yaratılan varlıkların özelliklerinden olan yeme, içme, uyuma, yorulma ve dinlenme gibi ihtiyaçlar O’nun için düşünülemez. O, kusursuz, eksiksiz ve hatasızdır. İnsanlar ise ihtiyaç sahibi varlıklardır. Doğumdan ölüme kadar her konuda Yüce Allah’a ihtiyacımız vardır. İnsan olmamızdan dolayı birbirimize ve birçok şeye ihtiyaç duyarız. Fakat gerçek anlamda ihtiyaçlarımızı karşılayan Allah’tır (c.c.). Dua etmek, kulluğumuzu ve acizliğimizi bilmek Samed olan Allah’a (c.c.) yönelmemizi gerektirir. Bu nedenle bütün işlerimizde kendisine müracaat edeceğimiz en üst konumda Cenab-ı Allah’ı görmeliyiz
 
Üst