Esmâ-i Hüsnâ Er-Rahman Zikri Anlamı ve Fazileti Nedir?

Züleyha

Yönetici

Esmâ-i Hüsnâ Er-Rahman Zikri Anlamı ve Fazileti Nedir.jpg


Esmâ-i Hüsnâ Er-Rahman Zikri Anlamı ve Fazileti Nedir?

er-Rahman

Rahman, sözlükte herkese ve her canlıya merhamet eden, şefkatle davranan ve acıyan demektir. Terim olarak ise bütün canlılara şefkat gösteren, mümin kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.

Allah Teala'nın güzel isimlerinden biridir. Rahman, Allah Teala'nın özgü isimlerdendir. Cenab-ı Allah’tan başka hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Kur’an-ı Kerim’de, “Sizin bir tek ilahınız vardır. O da Rahman ve Rahim olan (Allah)dır.”74 buyrularak Cenab-ı Allah’ın (c.c.) Rahman isminin ona mahsus olduğu beyan edilmiştir. Rahman ismi Allah (c.c.) ismi yerine de kullanılmıştır.75 “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur...”76
Cenab-ı Allah'nın bağışlayan ve esirgeyendir. Yaradılışın başlangıcından kıyamete kadar bütün varlıklara nimetlerini verendir. Şefkat ve acımada eşi ve benzeri olmayan tek varlıktır. Yüce Allah'ın Rahman olduğu için sonsuz rahmeti vardır. Bu merhameti herkesi kapsar. Cenab-ı Allah, muhtaç olanın her türlü ihtiyacını bilir ve yaratır. Kur’an-ı Kerim’de Ceneb-ı Allah’ın (c.c.) rahmetinin her şeyi kuşattığı açıklanmıştır.

Tip Notlar;
74 Bakara suresi, 163. ayet.
75 bk.Meryem suresi, 18,44.ayetler; Furkân suresi, 26. ayet.
76 İsrâ suresi, 110. ayet
 
Üst