Erozyonla mücadele ifadesini açıklayınız, erozyonun oluşmasında insanların olumsuz etkileri

#1

Erozyonla mücadele” ifadesini açıklayınız, erozyonun oluşmasında insanların olumsuz etkilerini açıklayınız?

Erozyonla mücadele etmek için;

1- Bitki örtüsü tahribini azaltmak, ağaçlandırma yapmak
2- Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak
3- Eğimli yamaçları basamaklar haline (taraça) getirmek
4- Nadas yerine, nöbetleşe ürün ekimi yapmak
5- Uygun olmayan alanlarda tarım yapmamak, eğimli alanlarda tarlaları eğime dik sürmek
6- Halkı bilinçlendirmek, hızlı nüfus artışını önlemek.
7- Meraları ıslah etmek gereklidir.

Erozyonda insan faktörü önemli bir etkendir. İnsan faktörü erozyonu etkileyen en önemli faktörlerdendir. Çünkü insan faktörü, sadece erozyona sebep olmakla kalmayıp diğer etkili faktörlerinde değişmesine neden olarak dengenin bozularak erozyonun artmasına neden olabilir.


Erozyonla mücadele İnsan faktörü,
1. Doğal bitki örtüsünü yok etmek,
2. Arazi açmak ya da yakacak elde etmek için ormanları bozmak,
3. Meraları kapasitesi üzerinde kullanmak,
4. Arazileri amaç dışı kullanmak,
5. Toprak ve su korunumu önlemlerine dikkat etmemek,
6. Hatalı sürüm yapmak gibi çeşitli nedenlerle erozyona etki etmektedir.
 
Üst