Ergenlik Döneminde Gençlere Yapılacak Rehberlik Nelerdir?

Züleyha

Yönetici

Ergenlik Döneminde Gençlere Yapılacak Rehberlik

- Genç çocuğa zamanın çok değerli olduğu ve iyi kullanılması gerektiği öğretilmelidir.
- Kendine güven artırılmalıdır. Ergene yapabileceği görevler verilerek kendisinin de başarılı olduğu gösterilebilir. Bu onu mutlu edecektir.
- Kendileri hakkında olumlu beklentiler oluşturulmalıdır. Olumlu duygular başarı için ödüllendirici olacaktır. Ergeni başarılı olmaya sevk edecektir.
- Gençlerin ilgileri doğrultusunda değişik sportif ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkân verilmelidir.
- Sorumluluk duygusu aşılanmalıdır
- Duygu ve düşüncelerini ifade etmesine imkân verilmelidir.
- Okulun, eğitimin önemi ve bu konudaki sorumlulukları hakkında bilgi verilmelidir.
- Toplumsal yasakların ve toplum kurallarının olduğunu bilmeleri ve uymaları gerektiği anlatılmalıdır.
- Genç, içinde yaşadığı aile ve çevresi ile uyum ve iş birliği içinde olmalıdır.
 
Üst