Elektronik Kilise Nedir?

Züleyha

Yönetici

Elektronik Kilise

Bazı dini yapılar, özellikle de köktendinciler, elektronik kiliseler oluştutarak “yoğun dinleme zamanı vaizleri” vermektedir (Hadden & Swain, 1981). Elektronik din sadece ABD’de vardır ve bu sayede James Dob: son, Joel Osteen, Franklin Graham, Robert Schuller ve diğerleri gibi pek çok isim meşhur olmuştur. Televizyon izleyicilerinin yaklaşık % 5’ i (10 milyon insan) dini kanalları devamlı olarak takip etmekte ve % 20'lik bir kitle de (40 milyon insan) hafta da en az bir kez dini programları dinlemekte veya izlemektedir.
 
Üst