Ödev Ebrehe Kimdir? Fil Vakası Ne Zaman ve Nasıl Oldu?

Züleyha

Yönetici

Ebrehe Kimdir Fil Vakası Ne Zaman ve Nasıl Oldu.jpg

Ebrehe Kimdir? Fil Vakası Ne Zaman ve Nasıl Oldu?

Mekke tarihindeki önemli olaylardan birisi de İslamiyet’ten kısa bir zaman önce Bizans’ın bu şehirde kendisine bağlı bir krallık kurma girişimidir. İmparator Justinyen, Hristiyanlığı kabul eden Kureyş’in Esed kolundan Osman b. Huveyris’e bir taç ve kendisinin Mekke kralı tayin edildiğini bildiren bir mektup vermişti. Bu mektupta Mekke halkından, Osman’ın Mekke’nin kralı olarak tanınmasını istemişti. Fakat buna ilk olarak Osman’ın yakınlarının karşı çıkmasıyla bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.


Hz. Muhammed ( s.a.v) dünyaya gelişine az bir zaman kalmıştı ki Mekke’de önemli bir olay gerçekleşti. Habeş kralının Yemen valisi olan Ebrehe, Kâbe’nin insanlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmesini hoş karşılamıyordu. Bu sebeple Yemen’in San’a şehrinde muhteşem bir kilise yaptırdı. İnsanların Kâbe’ye değil de bu kiliseye gitmelerini istiyordu. Yaptırdığı kilise insanlar tarafından ilgi görmeyince Ebrehe, Kâbe’yi yıkma kararı aldı. Büyük bir orduyla Mekke’ye doğru harekete geçti. Mekke’ye yaklaştığında Mekkelilerin develerini gasp etti. Onların içinde Haşimoğulları’nın reisi olan Abdulmuttalib’in develeri de vardı. Abdulmuttalib bunu öğrenince Ebrehe’nin huzuruna çıkıp develerini geri istedi.


Fil ve Ebabil Kuşlarının Saldırısı

Ebrehe, ona “Seni ilk gördüğümde gözüme büyük bir şahsiyet olarak görünmüştün. Ama sen Kâbe’nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine düşmüş görünce gözümden düştün.” dedi. Abdülmuttalib ise “Ben develerin sahibiyim. Beni develerim ilgilendirir. Kâbe’nin de sahibi var. O, onu korur.” diye cevap verdi. Ertesi gün Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak için büyük filini harekete geçirmek isterken kendisi ve ordusu sürü sürü kuşlarının bıraktıkları pişmiş çamurdan taşlar ile mucizevi bir şekilde bozguna uğratıldı.
Bunu gören Ebrehe de kaçmaya çalışır fakat ayete göre vücuduna her taş değdiğinde etleri parçalanıp dökülerek helak oldu.
Bu hadiseden 53 gün sonra Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v) dünyaya geldi. Araplar bu olayın olduğu seneye Fil senesi adını verdi.

Bu olay, Kur’an-ı Kerim’deki Fil suresinde şöyle anlatılmaktadır:

“(Ya Muhammed!) Rabbinin, fil sahiplerine nasıl yaptığını görmedin mi?Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Hem üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. (Bu kuşlar) onlara gökten taşlar yağdırıyordu. Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi!” Bu mucize aynı zamanda Allah Resulü’nün peygamberliğinin bir delili kabul edilmiştir. Çünkü Allah (c.c.), Peygamber Efendimizin vatanı olan Mekke’yi ilerde müslümanların kıblesi olacak Kâbe’yi mucizevî bir şekilde korumuştu.
 
Üst