Cuma günü ikindiden sonra okunacak salavatın müjdesi

Züleyha

Yönetici

cuma günü ikindiden sonra okunacak salavatın müjdesi.jpg


Cuma günü ikindiden sonra okunacak salavatın müjdesi

"Kut Ül-Kulüb" sahibi Ebü Talib el-Mekkî Hazretleri buyurmuştur ki: “Her kim cuma günü ikindiden sonra şu salevatı yedi kere okur ve buna yedi cuma devam ederse, o kişiye Hz. Muhammed(s.a.v)in şefaat etmesi vacip olur.

"Ey Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i Beyt'in öyle bir salat et ki, o senin için bir rıza (vesilesi), onun için de hakkını ödeme (sebebi) olsun. Sen ona Vesile (yakınlık makamını) ve söz verdiğin Makām-ı Mahmüd'u (şefaat makamını) ver.

Sen onu, bizim tarafımızdan layık olduğu şekilde mükafatlandır. Sen onu bir peygamberi, ümmeti tarafından mükafatlandıracağının en üstünü ile mükafatlandır. Ey acıyanların en merhametlisi! Ona ve onun kardeşleri olan bütün nebilere ve salihlere salat (rahmet) et.” (el-Ithaf: 3/286)

İmam Gazali ile, Ebü Talib el-Mekki (k.s.)nın bu rivayetleri, bu salatın diğer geçmiş büyüklerden de nakledildiğine delalet etmektedir. Nitekim, Hafiz Sehavi (ra.anha) in "el-Kavlü'l-Bedi' fi's-Salati ‘ale'l-Habibi'ş-Şefi'" isimli eserinde zikredildiğine göre, İbni Ebi Asım "es-Salatü 'ale'n-Nebiyy” isimli kitabında bu salatı Peygamberimiz (s.a.v)e isnad etmiş, yani bu salatın ondan öğrenildiğini zikretmiştir.

Okunacak salevat da şudur:

cuma günü ikindiden sonra okunacak salavatın müjdesi.jpgTÜRKÇE OKUNUŞU
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tekûnü leke rida, ve lihaqqihi eda. Ve a'tihil vesilete veb-ashül maqamel mahmûdenillezi veadteh. Veczihi anna m hüve ehlüh. Veczihi efdale ma cazeyte nebiyyen an ümmetih. Ve salli aleyhi ve ala cemi-i ihvanihi minen-nebiyyine vessalihine ya erhamerrahimin.
 
Üst