İslam Cin Suresi İniş Sebebi? Cinler nasıl müslüman oldu? kısaca

Züleyha

Yönetici

Cin Suresi İniş Sebebi? Cinler nasıl müslüman oldu?

CİN MESCİDİ: Hz. Muhammed (s.a.v) İslam’a davet için gittiği Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi’nde namaz kılarken cinlerden bir grup Kur’ân-ı Kerîm’i dinleyerek etkilenmişlerdir. Resül Ekrem (s.a.v) takip eden bu cinler Mekke girişinde Efendimizle görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır. Kur’ân-ı Kerim’deki Cin Süresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekâna bir mescit yapılmış ve adına Cin denmiştir.
 
Üst