Tarih Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası sosyal ve Dini Yapısı (kısaca göz atalım)

Züleyha

Yönetici

Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası sosyal ve Dini Yapısı (kısaca göz atalım)


İslamiyetten önce bu bölgenin sosyal, dini ve ticari yapısına
Arap Yarımadası’ndaki milletlerin henüz bir devlet kurduklarını, kabileler halinde yaşadıklarını görürüz. Bu kabilelerin bir bölümü şehirlerde yerleşik hayata geçmiş olsalar da pek çoğu çöllerde göçebe olarak yaşıyorlardı. şehirlerde yaşayanlara “medeni” çöllerde yaşayanlara da “bedevi” denirdi. Bedeviler kurak ve verimsiz topraklarda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, yetersiz olan su ve otlaklar yüzünden çatışıyorlardı. Kabileler arasında sürekli çatışmalar ve kan davaları olduğundan ticaret ve yolculuklarda güvenli bir şekilde yapılamazdı. İslamdan önce Arap Yarımadası’nda faizcilik, soygunculuk, içki ve kumara düşkünlük, kabilecilik ve köle ticareti yapmak gibi kötü davranışlar yaygındı. Kadınlara değer verilmiyor, kız çocuklarının doğumundan utanıloyordu. Ayrıca toplumda zengin fakir, hür köle şeklinde ayrımlar yapılıyordu. Bunlar aynı haklara sahip değildi. Hürler köleleri diledikleri gibi alıp satar ve karın tokluğuna çalıştırıllardı. Zenginler fakirleri ezerdi. Farklı sınıflardaki ardaki bu insanlar aynı haklara sahip değillerdi.

Arap Yarımadası’nda en yaygın inanç putperestlikti. İnsanların çoğu Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin getirdiği Hanfilik dinini unutarak kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı. Hanifilerin sayısı çok azalmıştı, onlar Allah’a (c.c.) inanıyor, diğerleri gibi çirkin davranışlarda bulunmuyorlardı. Yine az sayıda Yahudilik ve Hıristiyanlar inananlar, ateşe tapan mecusiler de vardı. Aslında, islam gelmeden önce yalnızca Arap Yarımadası değil, bütün dünya cehalet ve zulüm içindeydi. Bu nedenle bu döneme Cahiliye Cahiliye dönemi denilmişti.
 
Üst