Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Züleyha

Yönetici

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), evlatlarının her şeyiyle yakından ilgilenmiş, onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Bu yönüyle tüm insanlara örnek olmuş ve bir babanın nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde göstermiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) içinde doğup büyüdüğü toplum Cahiliye toplumuydu. Bu dönemde insanlar kız çocuğu sahibi olmayı utanç kabul ediyorlardı. Hz.
Peygamber kız çocuklarıyla ilgili bu yanlış anlayışları kabul etmemiş, kızlarına gösterdiği sevgi ve merhametle tüm insanlığa örnek olmuştur. Kız çocukları hor görülürken
Hz. Peygamber kızlarını omuzlarında gezdirir ve onlarla yakından ilgilenirdi

Peygamberimiz (s.a.v.) çocuklar arasında ayrım yapılmasını hoş karşılamazdı. Çocuklara adaletli davranılmasını ister, sahabeyi de bu konuda uyarırdı. Bir gün sahabeden Numan b. Beşir (r.a.) Hz. Peygamberin yanına geldi ve çocuğuna mallarını miras bırakacağını söyledi. Hz. Peygamber onun başka çocukları da olduğunu
ve çocuklarına bıraktığı mirasta adaletli davranmadığını öğrenince ona, “…Allah’tan korkun, çocuklarınız hususunda adaletli olun!” 10 buyurdu.
Peygamberimiz (s.a.v) çocukların sevgi bağını koparacak, onları üzecek davranışlardan ısrarla kaçınmıştır. Çocuklarıyla oyunlar oynamış, sevinçlerine ortak olmuştur.

10 bk. Müslim, Hibe, 13.
 
Üst