Ayet-el Kürsi Okunuşu ve Anlamını (Bakara 255)

Züleyha

Yönetici

Ayet-el Kürsi Okunuşu ve Anlamını (Bakara 255)


Ayet-el Kürsi’yi  Okunuşu ve Anlamını  (Bakara 255).jpgAyet-el Kürsi Duasının Anlamı;
Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.). Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara 255)
 
Üst