Ödev Atom Nedir? Atomu ilk kim keşfetti? kısaca

#1
Atom Nedir? Atomu ilk kim keşfetti? kısaca

Bir maddeyi oluşturan ve bu maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip olan en küçük parçacığına atom denir. Bazı atomlar, gruplar hâlinde birbirine bağlanarak molekül adı verilen daha büyük parçacıkları oluşturur. Atomun temel parçacıkları vardır. Bunlar: Proton, nötron ve elektronlardır.

-MÖ 400’lü Yıllar Democritus Maddeleri oluşturan en küçük taneciğe, bölünemez anlamına gelen “atomos” adını vermiştir. Günümüzde ise bu taneciğe atom denilmektedir.

- John Dalton 1803 Atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı yapan bilim insanıdır. Ona göre atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir.

-George Johnstone Stoney 1891 Atomun içindeki negatif taneciklere elektron ismini vermiştir.

- 1897 John Joseph Thomson Atomun daha küçük parçalardan oluştuğunu bulmuştur. Atomu üzümlü kek modeli ile açıklamıştır. Bu modele göre kek pozitif yükü, üzümler ise negatif yükleri simgeliyordu. Bu sayede atomun parçalanamaz fikrini ortadan kaldırmıştır.
 
Üst