Ashâb-ı Suffe Nedir? Hakkında Bilgi Kısa

Züleyha

Yönetici

Ashâb-ı Suffe Nedir? Hakkında Bilgi Kısa

Ashâb-ı Suffe: Mescid-i Nebi'nin güney kısmına üzeri hurma dalları ile örtülü bir bölüm eklendi. Buraya gölgelik anlamında ''Suffe'', burada kalanlara ise ''Ashâb-ı Suffe'' adı verildi. Burada yoksul sahabiler hem barınmış hem de öğrenim görmüşlerdir. Peygamberimiz (s.a.v.) Ashâb-ı Suffe'nin eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, burada yetişen sahabilerden bazılarını İslam'ı öğretmek için çeşitli kabilelere öğretmen olarak göndermiştir. Ashâb-ı Suffe vaktinin çoğunu Peygamberimizle (s.a.v.) geçirdiği için Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinin diğer insanlara öğretilmesinde de önemli bir rol üstlenmişlerdir.

Kardeşlik Uygulaması (Muâhât): Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye gelir gelmez İslam toplumunun inşasına başlamıştı. “Aranızda selamı yayınız.”11 buyurarak selamlaşmayı teşvik etti. Ensar ve muhacir arasında sevgi, saygı ve dayanışma temelli bir İslam toplumu oluşturmak amacıyla “muâhât” adı verilen kardeşlik uygulaması başlattı. Gönüllülük esasına dayalı bu uygulama ile Medineliler, Mekkeli kardeşlerine evlerini ve gönüllerini açtı. Allah (c.c.) ensarın bu eşsiz samimiyetini, uhuvvetini, cömertliğini ve misafirperverliğini Kur'an-ı Kerim'de övmüştür.

11. Müslim, İman, 93.
 
Üst