Arap Yarımadasının Coğrafi Özellikleri, Konumu Nedir? Kısaca

Züleyha

Yönetici

Arap Yarımadasının Coğrafi Özellikleri, konumu Nedir? Kısaca

Üç tarafı denizlerle, bir tarafı da çölle çevrili olan Arap Yarımadası, Asya ile Afrika kıtaları arasında yer alır. Doğusunda Basra ve Umman Körfezleri, güneyinde Hint Okyanusu, Batısında ise Kızıl Deniz vardır. Etrafı denizlerle çevrili olmasına rağmen yarımadanın büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. iklimi sıcak, toprakları kuraktır.

Şehirlerin anası olarak bilinen Mekke, din, sanat, edebiyat ve ticaret açısından önemli bir şehirdi. Mekke’de bulunan Kâbe eski peygamberler döneminden beri dinî bir merkez konumundaydı. Kâbe’nin dinî bir merkez oluşu ve Mekke’nin Yemen-Şam Ticaret Yolu üzerinde olması Hicaz Bölgesi’nin önemini daha da artırmıştır.

Arap Yarımadası, üç bölgeye ayrılır :
1) Yemen Bölgesi
2) Kuzey Arabistan
3) Hicâz Bölgesi
 
Üst