Antrenör olmak için ne yapmalıyım gerekli belgeler

#1
Antrenör olmak için gerekli belgeler

Antrenör kurslarına katılabilmek için gerekli evraklar şunlardır;

- Dilekçe (Açık Adresli)

- 4 Adet Vesikalık fotoğraf (Sakalsız ve Kravatlı)

- sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık Ocaklarından-ASLI)

-Savcılık İyi Hal Kağıdı (ASLI)

- Diploma Sureti (NOTER TASTİKLİ )-(En az lise ve dengi okulu mezunu olmak)

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI)

- Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)

- Milli Sporcu olanlar Millilik belgesi getireceklerdir.(varsa)

- İlgi spor dalında sporculuk yaptığını belgelemek. (varsa)

Gençlik ve spor müdürlükleri bünyesinde açılan antrenörlük kurslarına katılmak için
her hangi bir sınav söz konusu değildir. Yaş sınırlaması yoktur. Fakat bu kursa
katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa dahi devlete karşı
işlenmiş suçlardan dolayı ceza almamış olmak,
Herhangi bir yerde çalışıyor ise kurs süresince izinli olmak
 
#2
ntrenör kime denir ve Antrenör tanımı nedir?

Antrenörler sporun dalına göre farklı adlarla anılırlar. Örneğin, futbol antrenörü, basketbol antrenörü (koç), güreş antrenörü gibi..
 
#3
Antrenör ; Okullarda, klüplerde, üniversitelerde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda ve diğer kuruluşlardai sporcuların ferdi ya da toplu olarak, ihtisasları dahilindeki her türlü spor faaliyetlerinde, sportmenlik anlayışı içinde, uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir.
 
Üst