Tarih Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması (özet)

Züleyha

Yönetici

Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması (özet)

ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASI

Müslüman Türklerin Anadolu'ya akınlar düzenledikleri zamanlarda, Anadolu'nun Hristiyan halkı dini ve sosyal bakımdan iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğu'nun gütmekte olduğu Ortodoks siyaseti öteden beri memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu yüzden Doğu Anadolu'daki Süryani ve Ermeniler, Orta Anadolu'daki küçük cemaatler, Selçuklu akınlarını önlemeye çalışan Bizans'a destek vermediler.

Türklerin Anadolu'ya yapmış olduğu fetih hareketleri başıboş, gelişigüzel akınlar niteliğinde değildi. Eğer öyle olsaydı bugünkü Türk vatanı Anadolu olmayabilirdi. Çünkü bir milletin üzerinde yaşayacağı toprağı vatan yapabilmesi için ona kendini vermesi gerekir.

Oğuz Türkleri, Anadolu'ya yerleştikleri zaman, İslam âlemindeki tasavvuf cereyanı değişik bir şekil almıştı. Yine Türkler beraberinde bol miktarda hububat ve sayısız küçükbaş hayvanları getirmişlerdi. Türkler bir yandan Anadolu'da şehir ve kasabalar kurarken diğer yandan İslam geleneklerine uyarak tekke ve zaviyeler inşa ettiler. Etraftan gelen dervişler, şeyhler Anadolu çevresinde de kuvvetli bir tasavvuf cereyani uyandırmaya muvaffak oldular. Aynı zamanda ana yollar boyunca ulaşım ve ticaret emniyetinin temini için menzillerde hanlar inşa ettiler.
 
Üst