Özet Anadolu -Mezopotamya’da Kurulan Uygarlıklar-Özelliği ve Haritası

Züleyha

Yönetici

Anadolu -Mezopotamya’da Kurulan Uygarlıklar-özelliği ve Haritası

Anadolu'da Kurulan Uygarlıklar
Hititler MÖ 2000-700
Frigler MÖ 1200-676
İyonlar MÖ 1200-546
Urartular MÖ 900-600
Lidyalılar MÖ 700-547

Mezopotamya’da Kurulan Uygarlıklar
Sümerler MÖ 3500-2000
Babiller MÖ 2105-338
Asurlar MÖ 2000-612


anadolu'da ve mezopotamya'da kurulan uygarlıkların özelliği ve haritası.jpg


Anadolu Uygarlıkları
HİTİTLER

* Anadolu’da ilk merkezi krallığı kuran uygarlıktır.

* Hititler, ilk kez pankuş meclisini kurdular.

* Mezopotamya’dan çivi yazısını aldılar ancak kendi resim yazıları olan hiyeroglif yazısını kullanmaya başladılar.

* Anal denilen yıllıkları yazarak ilk tarih yazıcılığını yaptılar.

* Aile ve ceza hukukuna önem verdiler ve kanunları tabletlere kendi yazılarıyla yazdılar.

* Mısır ordusuyla ilk meydan muharebesini yaptılar ve ilk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını imzaladılar.

* İlk köprünün inşaasını yaptılar.

FRİGYA UYGARLIĞI:

* Başkenti Gordion’dur.

* En önemli tanrıları bereket tanrıçası olan Kibele’dir.

* En ünlü hükümdarlarının adı Midas’tır.

* Frig mimarisi mezopotamya kültüründen etkilenmiştir bu nedenle kaya mezarları ünlü mimari eserleridir.

* Frigya uygarlığı, Kimmerler tarafından sonlandırılmıştır.

LİDYA UYGARLIĞI

* Kral Giges, devleti ileri seviyeye taşımıştır.

* Lidya uygarlığı, batı kültüründen etkilenmiştir.

* Kimmer devletini Anadolu’dan kovmuşlardır.

* Ticarette değiş tokuş usulü kullanılırken ilk kez ticarette parayı icat etmişlerdir.

* Ticareti geliştirince paralı askerler yetiştirmişlerdir.

İYON UYGARLIĞI

* İyonlar, Yunanlıların etkisinde kalmışlardır.

* İyonlar, denizciliğe ve ticarete fazlasıyla önem vermişlerdir.

* İyon alfabesini oluşturarak kendi alfabelerini kullanmışlardır.

* İyonları, persler yıkmışlardır.

URARTU UYGARLIĞI

* Hem hiyeroglif hem de çivi yazısını kullanmışlardır.

* Tarım için sulama kanalları yapmışlardır, aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşmışlardır.

* Fazlasıyla kale, saray, tapınak inşa etmişlerdir.

* Medler, Urartu uygarlığına son vermiştir.
 
Üst