Âmentü Duasının Türkçe Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Züleyha

Yönetici

Âmentü Duasının Türkçe Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Âmentü Duası Arapça Okunuuş

Âmentü Duasının Türkçe Okunuşu ve Anlamı Nedir.jpg


Türkçe Okunuşu: “Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve resûluhu.”

Duanın Türkçe anlamı: “Allah teala'ya , meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah Teala'dan olduğuna inandım. Ölümden sonra diriliş haktır. Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.”
 
Üst