Adalet , Eşitlik ve Hukuk kavramları nedir? örnek

Eylem

Yönetici

Adalet , Eşitlik ve Hukuk kavramları nedir? örnek

Adalet, Eşitlik ve Hukuk

Genel olarak “Herkese hakkı olanı veren, bireylere hürriyet ve eşitlik sağlayan, insan haklarına saygılı ve insanları mutlu eden bir hedeftir.” Dolayısıyla adalet kavramı hukukun temelini ve asıl amacını oluşturur. Çünkü hukukun nihai amacı adaleti gerçekleştirmektir. Bunun yanında adalet denilince akla gelen ilk kavram eşitliktir.

Eşitlik; kavramı, yalnızca bireylerin değil aynı zamanda hukuk kurallarını düzenleme ve uygulama yetki ve sorumluluğu altında bulunan devlet görevlilerinin de uyması gereken ölçütleri ifade etmektedir.
Örneğin her vatandaş dava açarken, davası görülürken ve davasında karar verilirken eşittir. Hâkim eşitliğe aykırı olarak herhangi bir bireyi kayıramaz. Birey, kendisine başkalarıyla eşit davranılmadığını düşünürse hukuki girişimlerde bulunur. Eşitlik hem bir ilke hem de bir ölçüdür. Devlet ve hukuk kanun önünde herkesi eşit kabul etmek zorundadır.

Hukuk; kişilerin sahip olduğu hakların ve özgürlüklerin kullanılmasının başkaları veya devlet tarafından engellenmesini önleyen kurallar bütünüdür. Bu yönüyle farklı sosyal ve ekonomik durumda olan insanlar arasında bazen adaletin ve bazen de eşitliğin sağlanmasına imkân tanıyarak toplumsal düzenin devamını mümkün kılar.
 
Üst