Şiir Abdülhak Hamit Tarhan'ın Makber şiiri


Türk şair, oyun yazarı, diplomat. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanında ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk senelerinde eserler vermiş, Türk edebiyatında “Şair-i Azam” büyük şair olarak bilinen, Abdülhak Hamit Tarhan Süleyman Nazif efendi bu ismi vermiştir. Tanzimat şiirinde Batılılaşma hareketinin ve yeniliklerin esas öncüsü Abdülhak Hamit Tarhan'dır.

Abdülhak Hamit Tarhan'ın Makber şiiri

Makber


Eyvâh! .. Ne yer, ne yâr kaldı,
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede gelip ezelden.

Ben gittim o hâksâr kaldı,
Bir kûşede târumâr kaldı.
Bâkî o, enîs–i dilden eyvâh!
Beyrût’ta bir mezâr kaldı.

*********
Çık Fâtıma, lâhdden kıyâm et,
Yâdımdaki hâlime devâm et!
Ketmetme bu râzı, söyle bir söz,
Ben isterim âh öyle bir söz! ..

Güller gibi meyl-i ibtisâm et,
Dağ-ı dile çâre bul, merâm et! ..
Bir tatlı bakışla, bir gülüşle
Eyyâm-ı hayâtımı tamâm et! ..
*********

Yâ Rab, öleyim mi neyleyim ben? ..
Ayrı yaşayım mı sevdiğimden? ..
Verdin bana böyle bir mûsibet,
Ettin beni düşmen-i muhabbet.

Ya bir kulu sevmiyor musun sen? ..
Ya böyle bir ölüm değil mi erken? ..
Hiç bulmamak üzre gâib ettim,
Mecnun gibi ben onu severken.

*********
Her yer karanlık pür-nûr o mevkî? ..
Mağrib mi yoksa makber mi yâ Râb!
Yâ hâbgâh-ı dilber mi yâ Râb,
Rüyâ değil bu ayniyle vakî.

Kabrin çiçekten bir türbe olmuş,
Dönmüş o türbe bir haclegâhe,
Bir haclegâhe dönmüşse türben
Aç koynunu aç maşukânım ben.
*********

Sen öldün, ölüm güzel demektir,
Ölsem yaraşır gamınla her gün.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst