tıp ilmini

  1. Demet

    Tıp ilmini beyan eden ayet ve hadis

    Tıp ilmini beyan eden ayet ve hadis Tıp ilminde mâhir Hıristiyan bir doktor, hadis âlimlerinden Hüseyin bin Ali elVâkidi ye (rahlmehullah): “Bilirsiniz ki ilim iki çeşittir: Birisi vücut (tıp) ilmi, diğeri de din ilmidir. Neden sizin kitabınız Kur’ân-ı Kerîm’de tıp ilmine dâir hiçbir şey...
Üst